Địa chỉ: HUYỆN CƯ M"GAR-ĐĂK LĂK Giá 57tr/m
Diện tích: 800m2 Hình thức:

Danh mục: