Địa chỉ: Quyết Tiến An Thắng An Lão Giá 1 tỷ xxx
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: