Địa chỉ: Tà nung, Tp Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Giá 5tỷ2( Tl cho khách có thiện chí)
Diện tích: 545m2 Hình thức:

Danh mục: