Địa chỉ: Thôn Phương Chử Đông, Xã Trưởng Thành, Huyện An Lão, Hải Phòng. Giá
Diện tích: 110m2 . Hình thức:

Danh mục: