Địa chỉ: xã TÂN LÂN - huyện CẦN ĐƯỚC -tỉnh LONG AN Giá 5,6 triệu/m2
Diện tích: 300m2 Hình thức:

Danh mục: