Địa chỉ: Thôn 8B Lộc Thành, Huyện Bảo LÂM, Tỉnh Lâm Đồng. Giá 650 tr /1 sào .
Diện tích: 15.518.8 m2 tức là gần 1 hec 6 Hình thức:

Danh mục: