Địa chỉ: Vọng Hải - Dương Kinh - Hải Phòng. Giá 1 tỷ xxx ( X tiểu học ).
Diện tích: 58m2 Hình thức:

Danh mục: