Địa chỉ: Ngõ 467 đằng hải, Q. Hải An, Hải Phòng. Giá 1.86 tỷ
Diện tích: 56.4m2 Hình thức:

Danh mục: