Địa chỉ: Bình Chánh tp HCM Giá 3.2 tỷ
Diện tích: 109.4m2 Hình thức:

Danh mục: