Địa chỉ: Xã Tịnh Bình-huyện Sơn Tịnh-tỉnh QUẢNG NGÃI Giá 1.050 tỷ
Diện tích: 303.6m2 Hình thức:

Danh mục: