Địa chỉ: Đắk Long Thượng, Lâm Đồng Giá 850 NGHÌN/M2 
Diện tích: 3,5 sào Hình thức:

Danh mục: