Địa chỉ: Xuân Ổ B- Võ Cường-Thành Phố Bắc Ninh. Giá 7,5 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: