Địa chỉ: Nhân Hoà, Nhân Chính, Hà Nội. Giá 4.75 tỷ
Diện tích: 44m2 x 3.7m Hình thức:

Danh mục: