Địa chỉ: Quốc oai hà nội Giá 14 triệu/m2
Diện tích: 205.7m2 Hình thức:

Danh mục: