Địa chỉ: xóm Mỏ, Trường Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Giá 400,000 đ/1m2.
Diện tích: 5,03 ha Hình thức:

Danh mục: