Địa chỉ: HÒA LẠC LOTUS, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Giá 2,193 tỷ
Diện tích: 88.1m2 Hình thức:

Danh mục: