Địa chỉ: số 97 Lê Độ Ngay Trung Tâm Thành Phố Đà Nẵng Giá 5 triệu/ tháng
Diện tích: 31.5 m2 Hình thức:

Danh mục: