Địa chỉ: Hải Phòng Giá Giá thương lượng cho khách thiện chí
Diện tích: 1500m2 Hình thức:

Danh mục: