Địa chỉ: Khu Đất Vịt Cỏ Hồ Sen Khu Trường Chinh, TP Hải Dương Giá
Diện tích: 250m2 Hình thức:

Danh mục: