Địa chỉ: Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá 3.5 triệu.
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: