Địa chỉ: Khu Đất Mới ,Núi Hiểu ,Khu Công Nghiệp Quang Châu , Bắc Giang Giá
Diện tích: 130m2 Hình thức:

Danh mục: