Địa chỉ: đường phạm hùng phường Long Toàn TP Bà Rịa Giá 15 triệu/ tháng
Diện tích: 210m2 Hình thức:

Danh mục: