Địa chỉ: VĨNH HOÀ - NHA TRANG -  KHÁNH HÒA. Giá
Diện tích: 130M2 Hình thức:

Danh mục: