Địa chỉ: 123 Nguyễn Tất Thành, Phường Long Tâm, TP Bà Rịa. Giá 10 triệu/ tháng
Diện tích: 80m2, Hình thức:

Danh mục: