Địa chỉ: 5/66 Anton - Phường 5 - Đà Lạt - Lâm Đồng Giá 5 triệu/ tháng
Diện tích: 150m2 Hình thức:

Danh mục: