Địa chỉ: Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 1.2 triệu/ tháng
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: