Địa chỉ: Đăk Lăk Giá 285 Tr /1 sào
Diện tích: 6 sào Hình thức:

Danh mục: