Địa chỉ: Gia Tân 1 – Thống Nhất Giá 2tỷ1/sào
Diện tích: 11246m2 Hình thức:

Danh mục: