Địa chỉ: Diên Sơn - Diên Khánh - Khánh Hòa Giá 3.25 tỷ
Diện tích: 22000 Hình thức:

Danh mục: