Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4,5 tỉ có thương lượng
Diện tích: 5,2 sào Hình thức:

Danh mục: