Địa chỉ: đường y moan Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Giá 1tỷ 3 /1 Sào
Diện tích: 2 Sào, 30m tiền sâu 76 m Hình thức:

Danh mục: