Địa chỉ: Tiền Giang Giá 950 triệu bao sổ
Diện tích: 243,3 m2 Hình thức:

Danh mục: