Địa chỉ: Phường 4, Đà LẠT, Lâm Đồng Giá 8ty7
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: