Địa chỉ: thị xã Phước Long,tỉnh Bình Phước Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: