Địa chỉ: Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Bình Phước. Giá 160/ lô 
Diện tích: 244.1m2 - 208.4m2 Hình thức:

Danh mục: