Địa chỉ: Trà Khê Giá 1ty550
Diện tích: 64m2 Hình thức:

Danh mục: