Địa chỉ: xã Quảng Ngãi ,huyện Cát Tiên,tỉnh Lâm Đồng Giá 1 tỷ 6
Diện tích: 35000 m2 Hình thức:

Danh mục: