Địa chỉ: Chí Công- Huyện Tuy Phong- Tỉnh Bình Thuận . Giá
Diện tích: 8944.5 m2 , 11769.3m2 , 3297.2m2 Hình thức:

Danh mục: