Địa chỉ: Bình Dương Giá 3 tỉ 2
Diện tích: 64 m2 Hình thức:

Danh mục: