Địa chỉ: Phú Vinh, Vĩnh Thạnh , TP Nha Trang, Khanh Hòa. Giá 3 tỷ
Diện tích: 85.1 m2, Hình thức:

Danh mục: