Địa chỉ: Đường Suối Quýt, Xã Cẩm Đường, Huyện Long Thành. Giá
Diện tích: 4199m2 Hình thức:

Danh mục: