Địa chỉ: căn hộ xã hội PH, Phường Vĩnh Trường, TTTP Nha Trang, Khánh Hòa Giá 950 triệu
Diện tích: 63,54m2 Hình thức:

Danh mục: