Địa chỉ: Bắc Giang Giá 2 tỷ 750tr
Diện tích: 122m Hình thức:

Danh mục: