Địa chỉ: Thị Trấn Nam Ban Giá 27 tỷ
Diện tích: 6400m2 Hình thức:

Danh mục: