Địa chỉ: Hải Phòng Giá 550 tr- 2,5 tỷ
Diện tích: 80m2 trở lên và đất vườn từ 550m2 Hình thức:

Danh mục: