Địa chỉ: Quốc lộ 20, Lộc An, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng Giá 650 – 900 triệu / nền
Diện tích: 5x31, 5x36, 7x32, 9x28 ... Hình thức:

Danh mục: