Địa chỉ: Đồng Nai Giá 16-18tr/m2
Diện tích: 150- 412 m2 Hình thức:

Danh mục: