Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Giá 45.000đ/1m2
Diện tích: 400m2 và 500 m2 Hình thức:

Danh mục: