Địa chỉ: Hoằng Trường - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Giá 17 tr/m2
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: