Địa chỉ: Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: